tłumaczenia medyczne logo tłumaczenia farmaceutyczne
promocje

Poufność

Wszystkie teksty, tłumaczone za pośrednictwem naszego biura, rutynowo traktowane są jako ściśle poufne.

KMK Biuro Tłumaczeń zobowiązuje się do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji zawartych w powierzonych materiałach.

Zarówno osoby zatrudnione w Biurze Tłumaczeń KMK, jak i wszyscy współpracujący z KMK tłumacze, podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności, co jest jednym z wymogów wprowadzonego Systemu Jakości ISO.

Na życzenie Klienta, dokumenty zawierające informacje określone jako poufne, będą przekazywane osobie upoważnionej z zaznaczeniem "do rąk własnych".

Na pisemny wniosek Klienta, Biuro Tłumaczeń KMK zobowiązuje się do zwrotu lub protokolarnego zniszczenia wszystkich otrzymanych nośników wraz z ich kopiami, zawierającymi informacje określone jako poufne.

Wszystkie wydruki tłumaczeń są niszczone przez autoryzowaną firmę.

protokół zniszczenia
Przykładowy protokół zniszczenia


W przypadku dokumentów tajnych podpisujemy klauzulę poufności dotyczącą określonych dokumentów.

W odróżnieniu od innych Biur Tłumaczeń na naszej stronie nie ujawniamy nazw firm, z którymi współpracujemy.

Biuro Tłumaczeń KMK należy do:

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń


które jest członkiem: 

Strona główna | Zakres tłumaczeń | Poufność | Wysoka jakość | Bezpłatna wycena | O nas | Kontakt | Dla tłumaczy | Języki | Nasi klienci | mawes.pl

Copyright © 2010. KMK Biuro Tłumaczeń, ul.Powstańców Śląskich 1/45, 01-381 Warszawa