tłumaczenia medyczne logo tłumaczenia farmaceutyczne
promocje

Norma PN-EN 15038


Biuro KMK od lat ma wdrożoną normę ISO 9001:2001, której procedury stosowane w naszym biurze w dużym zakresie pokrywają się z normą PN-EN 15038; po przyjęciu normy PN-EN 15038 dostosowaliśmy do niej nasze procedury. Przeszliśmy certyfikację w zakresie normy w listopadzie 2010 roku. W listopadzie 2014 r. miał miejsce audit kontrolny, który zakończył się sukcesem.

Norma PN-EN 15038 - polska wersja Normy Europejskiej EN 15038:2006, przyjętej 13 kwietnia 2006 r. przez Europejski Komitet Normalizacyjny. Norma, odnosi się wyłącznie do branży tłumaczeniowej. PN-EN 15038 – polska wersja normy europejskiej została przygotowana w e współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Biur Tłumaczeń przez Polski Komitet Normalizacyjny już w 2007 roku.

PN-EN 15038 - określa wymagania wobec dostawcy usług tłumaczeniowych w zakresie:

- zasobów ludzkich
- zasobów technicznych
- systemu zarządzania jakością
- zarządzania realizacją zleceń
- relacji z klientem
- procedur obowiązujących przy świadczeniu usług tłumaczeniowych
- monitorowania i kontroli procesu tłumaczenia

Głównym celem normy PN-EN 15038 jest ustanowienie i określenie wymagań dotyczących świadczenia wysokiej jakości usług przez dostawców usług tłumaczeniowych.

PN-EN 15038 nie ma zastosowana w przypadku tłumaczeń ustnych.

Biuro KMK wdrożyło normę PN-EN 15038 do stosowania, a w najbliższym czasie będziemy przechodzić certyfikację.

Jeżeli chcą Państwo ocenić naszą pracę, prosimy o wypełnienie ankiety.

Biuro Tłumaczeń KMK należy do:

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń


które jest członkiem: 

Strona główna | Zakres tłumaczeń | Poufność | Wysoka jakość | Bezpłatna wycena | O nas | Kontakt | Dla tłumaczy | Języki | Nasi klienci | mawes.pl

Copyright © 2010. KMK Biuro Tłumaczeń, ul.Powstańców Śląskich 1/45, 01-381 Warszawa