tłumaczenia medyczne logo tłumaczenia farmaceutyczne
promocje

Karty charakterystyki substancji/preparatów niebezpiecznych - SDS


"...Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego, (...) stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub preparatu oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania...".

"...Niedopuszczalne jest stosowanie w działalności zawodowej substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki...".

Od lat wykonujemy tłumaczenia SDS i wiemy, jak ważne jest, aby przetłumaczony tekst był opracowany przez specjalistów i spełniał wszystkie wymogi prawne.

Cena obejmuje tłumaczenie oraz dostosowanie do wymogów polskiego prawa na podstawie danych zawartych w oryginalnym dokumencie lub innych informacji dostarczonych przez klienta.

Cena tłumaczenia karty charakterystyki z języka obcego na język polski obejmuje:Przygotowujemy karty w oparciu o m. in.:

Biuro Tłumaczeń KMK należy do:

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń


które jest członkiem: 

Strona główna | Zakres tłumaczeń | Poufność | Wysoka jakość | Bezpłatna wycena | O nas | Kontakt | Dla tłumaczy | Języki | Nasi klienci | mawes.pl

Copyright © 2010. KMK Biuro Tłumaczeń, ul.Powstańców Śląskich 1/45, 01-381 Warszawa