tłumaczenia medyczne logo tłumaczenia farmaceutyczne
promocje

Szukamy współpracowników


Prosimy o:

- Pisanie wyłącznie MAŁYMI LITERAMI
- stosowanie polskich czcionek (tzn.piszemy "Łódź", a nie "Lodz")
- wypełnienie wszystkich pól oznaczonych kolorem czerwonym - są one wymagane!!!

Tłumaczenia pisemne:

W poniższe rubryki należy wpisać pary językowe, w których wykonuje Pan/Pani tłumaczenia pisemne.

JĘZYKI

Język ojczysty:
SPOSÓB ROZLICZANIA
Podaj sposób rozliczania:
TŁUMACZENIA PISEMNE
    Tłumaczenie z języka:   Tłumaczenie na język: stawka za 1800 znaków ze spacjami NETTO
1. z na
2. z na
3. z na
4 z na
5. z na
TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE
Tłumacz przysięgły języków (wybierz trzymając przycisk 'Ctrl'): według stawek urzędowych:

Jeśli "NIE", to moje stawki BRUTTO:

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

WYKSZTAŁCENIE szkoła + data ukończenia
Dziedziny specjalizacji w zakresie tłumaczeń.

Proszę wybrać liczbę dziedzin między 5 a 30 (za pomocą klawisza CTRL i myszki)
Inne dziedziny
Certyfikaty i dyplomy potwierdzające znajomość języka
Dodatkowe informacje, uwagi, referencje, staże zagraniczne, współpraca z biurami tłumaczeń, itp.

DODATKOWE INFORMACJE

Rok rozpoczęcia pracy jako tłumacz (format 4-cyfrowy np.1999)
Tłumaczenie jako zajęcie
Liczba stron tłumaczonych dziennie
Znajomość programów komputerowych oraz narzędzi CAT

DANE TELEADRESOWE

Imię:
Nazwisko:
Adres/ulica/numer:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Województwo:
Kraj:
Adres e-mail (1):
Adres e-mail (2):
Sposób łączenia się z Internetem:
Telefony (+kierunkowy):
Telefon komórkowy:
Faks (+kierunkowy):
W jaki sposób dowiedział/a się Pan/i o naszej firmie:
Przed wysłaniem formularza proszę sprawdzić:
- czy wszystkie pola obowiązkowe (oznaczone kolorem czerwonym) zostały wypełnione
- czy Pani/Pana adres e-mail jest poprawny

Bardzo dziękujemy za wypełnienie formularza!!!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KMK Biuro Tłumaczeń w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 1/45 dla potrzeb niezbęd­nych do real­iza­cji pro­cesu rekru­tacji (zgod­nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jed­no­lity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Biuro Tłumaczeń KMK należy do:

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń


które jest członkiem: 

Strona główna | Zakres tłumaczeń | Poufność | Wysoka jakość | Bezpłatna wycena | O nas | Kontakt | Dla tłumaczy | Języki | Nasi klienci | mawes.pl

Copyright © 2010. KMK Biuro Tłumaczeń, ul.Powstańców Śląskich 1/45, 01-381 Warszawa